Společnost ZUPEMA s.r.o. v roce 2016 realizovala projekt, který byl financován za podpory Evropské unie, konkrétně v rámci programu Technologie z Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem projektu bylo pořízení nového technologického vybavení.

Realizací projektu došlo k navýšení kapacity, zrychlení výrobního procesu a k zahájení výroby nových typů výrobků.

Cílem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.